Angular.ITacademy.dk

opgave-search-form


Denne REST API Service bruger searchTerm som parameter

http://service.superusers.dk/DataService/Search/v2?searchTerm=angularjs&format=json

API-HELP:

http://service.superusers.dk/api/#!/Search/getSearchv2_get_0
Lav en HTML FORM med search input og vise data i en dynamisk tabel.

Du bestemmer hvor meget data du ønsker at vise i dynamisk tabel.

Det er best practice at brug følgende features:

  • HTML form med binding
  • Service (for at hente data fra remote API)
  • Directive (for at vise resultat af søgning i tabel)
  • Brug twitter bootstrap til CSS