Angular.ITacademy.dk

opgave-kurser-med-garanti


Denne opgave handler om at bygge dynamisk HTML table med data kommer fra denne URL

http://service.superusers.dk/DataService/KursusOversigt/KursusGaranti.json

Vis alle rækker og følgende felter: 
{
  nummer : "",
  kursus: "",
  dato: "",
  varighed: "",
  lokation: "",
  pris: "",
  teknologi: ""
}

Det er helt op til dig hvordan du løser opgaven.

Du kan få inspiration ved at klone løsningen fra denne app:
http://ng-jalal-kursus.itacademy.dk/

Eller du kan vælge en helt anden løsningsconcept du finder mere spændende.