Angular.ITacademy.dk

opgave-bynavn


jQuery var the state of the art denne gang jeg lavede denne app.
Nu ønsker vi at brug både jQuery til AJAX og angular til binding.

Brug venligst angular til at binde til postnummer input feltet og kalde jQuery.ajax() i det rigtig sted.

// Der må ikke bruges on-event på jQuery længere !!!
$('#postNummer').on('keyup',...)

// brug i stedet angular ng-change attribute
<input id="postNummer" ng-change="todo()" ..... osv. .....  />

//ng-change er en function som bliver trigget hver gang input-feltet ændre sig. Det giver samme egeskab som .on('keyup')

Det er helt op til dig hvordan du ønsker at implementere denne app. Just keep it simple !